Anton Hansen og Marie Hansen

Anton Hansen og Marie Hansen

Tekst på gravsten:

Stenhugger

Anton Hansen

født i Skovby 18.10.1858

død samme sted 20.4.1941

Marie Hansen

født i Ormslev 6.1.1873

død i Skovby 28.2.1962

 

Stenhugger Anton Hansen.

Boede Århusvej 233.

Se Annales 16, 2006.

Han gik under navnet "Knap Anton".

Datter, gift Borris, arbejdede på Silkeborg Papirfabrik.

Begravet syd for kirken.

  Skovby Kirke   ·   Ringvejen 10, Skovby, 8464 Galten       30 12 76 21         skovby.sognskanderborg@km.dk