Navngivning

Inden 6 måneder efter barnets fødsel skal det navngives.
I forbindelse med barnedåb inden for de 6 måneder registrerer kirkekontoret navnet.
Navngivning uden dåb sker på www.borger.dk.

Vær opmærksom på, at begge forældre skal signere for navnet. Oplever I problemer, kontakt da kirkekontoret. Når registreringen af navngivningen er gennemført, modtager I en personattest i e-boks.

Find desuden oplysninger om godkendte navne på https://familieretshuset.dk/navne/navne/navnelister