Sognepræster i Skovby Kirke siden reformationen

Følgende har været sognepræster i Skovby Kirke siden reformationen:

01    Anscarius Gregersen                 1522 - 1563

02    Johan von Veigen                      1563 - 1587

03    Michel Sørensen                        1587 -    ?

04    Lauritz Mikkelsen                          ?    - 1600

05    Niels Thomsen Randers            1600 - 1606

06    Christian Nielsen                       1606 - 1622

07    Jens Jacobsen                          1622 - 1642

08    Jacob Bundesen                       1643 - 1676

09    Jens Jensen Holstebroe           1677 - 1700

10    Mogens Blichfelt                       1700 - 1705

09    Jens Jensen Holstebroe           1705 - 1707

11    Terkild C. Nissen                      1708 - 1711

12    Hans N. Hjersing                      1711 - 1766

13    Niels Andresen Krogstrup        1766 - 1789

14    Lars Nikolaj Morsing                1789 - 1810

15    Erhard Saaby                          1810 - 1826

16    Andreas Nicolaj Flensborg      1826 - 1841

17    Carl Thomsen                         1841 - 1873

18    Balthasar C. Bøggild               1873 - 1889

19    Poul Ludwig Trojel                  1890 - 1917

20    Hans C. Blessing                    1917 - 1922

21    Jeppe Thorvald J. Krøgholt    1922 - 1925

22    Kristen Bøker K. Hillgaard      1925 - 1963

23    Helge Lundin                          1964 - 1979

24    Dorthe Friis Hansen               1979 - 2000

25    Vibe Boye Liisberg                 2001 - 2008

26    Line Nilsson Ravn                  2009

Sognepræster i Skovby Kirke siden reformationen