Udmeldelse af Folkekirken

Udtrædelse af Folkekirken kan ske ved henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten. Find telefonnummer og adresse under Kontakt øverst på siden.

Du kan også skrive til kirkekontoret via dette link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8078. Ved henvendelsen skal du oplyse, i hvilket sogn du er født, eller i hvilken kirke du er døbt.

Som medlem af folkekirken har du ret til at få foretaget kirkelige handlinger i din sognekirke med medvirken af sognets præst. Denne ret fraskriver du dig ved udmeldelse. Det betyder blandt andet, at du ikke har krav på at blive begravet fra en kirke af en præst. Desuden kan du som udmeldt heller ikke gratis erhverve dig et gravsted på kirkegården. Der gælder særlige takster.