Navneændring

Navneændringer behandles i dit bopælssogn.
For borgere født i Sønderjylland er det dog i fødselsregistreringskommunen.
www.borger.dk kan du finde oplysninger om navneændring og ansøge om navneændring.

Der opkræves et gebyr for at behandle en navneændrings ansøgning.

  Skovby Kirke   ·   Ringvejen 10, Skovby, 8464 Galten       30 12 76 21         skovby.sognskanderborg@km.dk