Bevaringsværdige gravsten

Skovby Kirkegård rummer et lapidarie med en samling på 46 gamle gravsten fra nedlagte gravsteder.

Gravstenene er udvalgt af Skovby Menighedsråd ud fra et kriterie om, at gravstenen skal bevares i lapidariet, hvis stenen har en speciel udformning eller indskrift, f.eks.er typisk for datiden, eller hvis den/de afdøde har haft en særlig betydning i sognet.

Den ældste er født i 1808. Den ældste gravsten er fra 1862. Men ellers er der tale om gravsten over skovbyborgere, født i sidste halvdel af 1800-tallet og døde omkring midten af 1900-tallet.

Lapidariet er placeret over mod graverbygningen i en lang bue med tæt bunddække.

Bemærk f.eks gravstenen for krigsveteran Peder Sørensen:

Han deltog i slaget på Dybbøl Banke den 18. april 1864. Han overlevede og døde først i 1923, altså 3 år efter Nordslesvigs/Sønderjyllands genforening med Danmark.