Regler for urne- og kistegrave i Fællesplæne med plade (Pladeplænen)

Gravstedsstørrelsen er for urner 1,50 x 1,50 meter og for kister 1,20 x 2,60 meter.

Der kan nedsættes 2 urner/2 kister i hvert gravsted.

Der må på gravstederne anbringes en mindeplade (0,40 x 0,50 meter) i plan med græsset.

Mindepladen skal være udført i granit af typen Bornholmsk Paradis eller Svensk Halmstad

Prøver af sten og skrifttyper kan ses hos graveren.

Gravstederne må pyntes med buketter eller kranse.

Blomster må kun anbringes ved mindepladen, hvis der er anskaffet en granit/stenvase (max. 2 vaser pr. gravsted). Vasen må ikke være synlig over græsplænen. Eksempel på en godkendt vase kan ses hos graveren.

Gravsteder i Fællesplæne med mindeplade kan udelukkende erhverves som legatgravpladser. Det betyder, at der skal betales et éngangsbeløb for hele fredningsprioden på 12 år for et urnegravsted (6.419 kr. pr. urne) og 25 år for et kistegravsted (20.616 kr. pr. kiste).

Ønsker et efterlevende familiemedlem, at få gravsted i forbindelse med afdøde, vil dette være muligt.