Regler for urne- og kistegrave i Naturgravstedsområdet

 

Arealet er beplantet med heldækkende bunddække af guldjordbær. Herudover er arealet beplantet med stauder og løg.

Der kan nedsættes urner og kister i arealet efter menighedsrådets anvisninger.

Gravstedsstørrelsen er for urner 1,50 x 1,50 meter og for kister 1,20 x 2,60 meter.

Der kan nedsættes 2 urner/2 kister i hvert gravsted.

Der må på gravstederne anbringes en mindesten.

Mindestenen skal være i ukløvet natursten med inskription af indhuggede bogstaver/tal. Skriften skal være sort. Stenen må ikke være blankslebet. Eksempel kan ses hos graveren.

Mindestenens størrelse skal være 45-60 cm i bredden, 40-55 cm i højden og 20-50 cm i dybden.

Der må ikke placeres støttesten bag mindestenen.

Der må ikke foretages yderligere beplantning i forbindelse med gravstedet. Blomster må anbringes ved mindestenen, hvis der er anskaffet en granit/stenvase. Vasen må ikke være synlig over bunddækket. Eksempel på en godkendt vase kan ses hos graveren. Vasen nedsættes af graveren.

Gravsteder i Naturgravstedsområdet kan udelukkende erhverves som legatgravpladser. Det betyder, at der skal betales et éngangsbeløb for hele fredningsperioden på 12 år for en urnegravplads (7.556 kr. pr. urne) og 25 år for en kistegravplads (22.037 kr. for 1 kiste og 29.809 for to kister).