Kirkeklokkerne i Skovby Kirke

Den nuværende klokke er fra 1974. Klokkens tværmål er 80 cm.

En indskrift om halsen med moderne bogstaver fortæller: "Støbt til Skovby Kirke i 1974 af Alfred Paccard, Frankrig.

På klokkelegemet følgende verslinier fra salme 291 (Du, som går ud fra den levende Gud): Tonerne dybe i gry og kvæld, røre selv hjertet så hårdt som fjeld.

Kirkens klokker omtales første gang i 1528.

Frederik den 1. havde indført en klokkeskat for at skaffe metal til støbning af kanoner. Det medførte, at landets kirker skulle aflevere den eller de klokker, man kunne undvære. Skovby Kirke måtte i den forbindelse afgive en klokke.

En anden klokke omtales i regnskaberne i 1613, da den fik ny aksel. Den revnede ved ringningen første søndag i advent 1800 og blev herefter omstøbt. En ny klokke stod klar i 1801, støbt af Reimer i Randers. Den blev betalt af samtlige 21 sognemænd i Skovby. Deres initialer er gengivet i tre kolonner på klokkelegemet. Klokken står nu, med sin gamle ophængning med bom og trækstang, på gulvet ved siden af den nye klokke.

På klokken fra 1801 ses forskellige dekorationer:

1) Tre ens aftryk af Frederik 3.s suverænitetsmedalje, en gengivelse af bagsiden med syv foregående valgkonger af det oldenborgske kongehus.

2) To firkantede plaketter med en siddende kvinde, kun iført et draperi lagt hen over skødet med et attribut i hånden.

3) Fire ens relieffer af en siddende kvinde, der giver die til en knælende, skægget og lænket mand, en gengivelse af et kendt romersk sagnmotiv om Cimon og Pero.

Indskriften omfatter initialerne på samtlige sognemænd. De er identificeret ved hjælp af folketællingslisten fra 1. februar 1801:

PP (Peder Paulsen), MP (Mogens Pedersen), SR (Søren Rasmussen), RN sogfogt (Rasmus Nielsen, sognefoged), TT (Thomas Thomasen), CI (Christian Johansen), LT (Laurs Thomasen), TvR (Tomas von Rosenkrantz), HN (Hans Nielsen), PN (Poul Nielsen), RI (Rasmus Jensen), NE (Niels Enevoldsen), PM (Peder Madsen), TT (Thomas Thomasen), NI (Niels Jørgensen), PE (Peder Enevoldsen), II (Jørgen Johansen), HI (Niels Jensen), NS (Søren Nielsen), IN ( ?, måske tilflyttet efter 1.2.), NR (Niels Rasmussen).

Klokkens indskrift er således et vidnesbyrd om sognemændenes overtagelse af tienden i 1782 efter grev Erhard Wedel-Friis.

Klokkerne har igennem alle årene været betjent manuelt af kirkens ringere/gravere indtil 1. søndag i advent 2010, hvor et automatisk ringeanlæg tog over.