Gravkapellet i Skovby Kirke

Gravkapel:

Bunden af tårnet, hvor orgelet nu er placeret, er et oprindeligt gravkapel. Det er indrettet omkring 1765 af amtsforvalter Peter Wøldike. Han var amtsforvalter over Skanderborg og Åkær amter fra 1758 til 1767. Han døde i 1787, og døde i Nibe 22. juni 1787. Da blev han betegnet som "Justitsråd Wøldike".

Gravkapel Gravkapel

Et trægitter adskiller kapellet fra kirkerummet. Trægitteret består af to fløje med opgang i midten til orgelet. De er på toppen udsmykket med to rokokoskjolde omgivet af bladværk, og i disse et våbenskjold med Peter Wøldikes våben. Foran på tremmerne er anbragt to skriftplader med bibelcitater.

I rummet bag gitteret, hvor orgelet nu er placeret, har kisten med Peter Wøldikes kone sandsynligvis været anbragt. Den står nu sammen med fire børnekister i krypten under gravkapellet, direkte under orgelet.

Gravkrypten:

Gravkrypten er et rektangulært rum, 4,2 meter bredt og 2,7 meter langt, med luftskakt. Der har oprindeligt været adgang til krypten via en trappe fra Skibet, hvor der nu er flisegulv foran trappen op til orgelet. Rummet er dækket med profilerede fyrrebjælker, er hvidkalket og har murstensgulv fra 1983, hvor kisterne og rummet blev istandsat, inden det nuværende orgel blev sat op.

Kisterne:

De fem kister er af egetræ. De er trapezformede. Der er tale om Peter Wøldikes hustru Maria og fire børn.

Kiste 1:

1765. Kisten har haft en kisteplade af tin med indskrift over Maria Wøldike, født Møller 1739 i Tønder, død 1765. Kisten er 62-65 cm høj, 188 cm lang og 71-84 cm bred. På lågets hovedende ligger et korstræ. Krucifikset er forsvundet. Et skriftbånd i bly er bevaret, men svært læseligt. Midt på ses blyindramningen til den forsvundne, ovale kisteplade, udformet som en strålekrans med to englehoveder i skyer.

Kiste 2:

1767. Helena Laurette Wøldike. Født 23. marts 1762, død i februar 1767. Også her en kisteplade i bly med indskrift. Den omgivende ramme er en formindsket kopi af kistepladen på nr. 1. Herunder et kranium over korslagte knogler.

Kisten er 48-58 cm høj, 135 cm lang og 52-67 cm bred.

Kiste 3:

Formentlig 1760´erne. Oval, let hvælvet kisteplade af jern. Kisten, der er helt sammensunken ved hovdenden, måler 38 cm i højden, 87 cm lang og 32-42 cm bred. I hovedenden skimtes en blomsterkrans omvundet med silkebånd.

Kiste 4:

Formentlig 1760´erne. Lille kiste, 33-38 cm høj, 68 cm lang og 31-40 cm bred. Antagelig uden beklædning, men med spor efter en oval kisteplade.

Kiste 5:

Formentlig 1770érne. Kisteplade som nr. 3, stærkt forvitret. Kisten er 44-50 cm høj, 115 cm lang og 44-48 cm høj.

Kisterne nr. 3-5 rummer de tre andre børn:

Anna Marie Wøldike, døbt 13. april 1761, begravet 28. februar 1764.

Catharina Magdalena Wøldike, døbt 5. august 1763, død før 1766 (jfr. sidstfødte datter)

Catharina Magdalena Wøldike, døbt 21. marts 1766, død ung (muligvis i kiste nr. 5, den længste.

Usikkerheden omkring fødsels- og dødsdage skyldes branden i Skivholme Præstegård, hvor værdifulde kirkebøger gik tabt.