Regler for urne- og kistegrave i Fællesplæne uden plade (græsarealet med fælles mindesten)

Gravstedsstørrelsen er for urner 0,50 x 0,50 meter og for kister 1,20 x 2,60 meter.

Der kan nedsættes 1 urne/1 kiste i hvert gravsted.

Der må ikke anbringes noget på gravstedet.

Blomster og lignende må kun anbringes på det brostensbelagte areal foran den fælles mindesten.

Gravsteder i Fællesplæne uden mindeplade kan udelukkende erhverves som legatgravpladser. Det betyder, at der skal betales et éngangsbeløb for hele fredningsperioden på 12 år for en urne (4.133 kr.) og 25 år for en kiste (10.670 kr.).