Regler for urnegravsteder

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 12 år.

Et urnegravsted skal være 1,50 x 1,50 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. 

Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra menighedsrådet.

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

Det er gratis for folkekirkemedlemmer at erhverve og blive begravet i gravstedet.

Gravstedsindehaveren kan selv stå for vedligeholdelsen af gravstedet, bortset fra hækklipning, som skal udføres af kirkegården.

Gravstedsindehaveren kan betale kirkegården for at udføre vedligeholdelse (565 kr. pr. år), udplantning af forårs- og sommerblomster (357 kr. pr. år) samt grandækning (320 kr. pr. år). Enten ved at indgå en legataftale for hele fredningsperioden, eller ved at indgå vedligeholdelsesaftale med årlig betaling. Henvendelse sker til graveren.