Regler for kistegrave (enkelt eller dobbelte kistegravsteder)

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år.

Fredningstiden for børnegrave er 15 år.

En gravplads for en voksen skal være 1,20 x 2,60 m. Et dobbelt kistegravsted 2,40 x 2,60 m.

Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

Der kan ikke tillades anvendelse af jern-, zink- eller egetræskister.

Det er gratis for folkekirkemedlemmer at erhverve og blive begravet i gravstedet.

Gravstedsindehaveren kan selv stå for vedligeholdelsen af gravstedet, bortset fra hækklipning, som skal udføres af kirkegården.

Gravstedsindehaveren kan betale kirkegården for at udføre vedligeholdelse (1.681 kr. pr. år/ 2 personers kistegravsted), udplantning af forårs- og sommerblomster (476 kr. pr. år/2 personers kistegravsted) samt grandækning (505 kr. pr. år/2 personers kistegravsted). Enten ved at indgå en legataftale for hele fredningsperioden, eller ved at indgå vedligeholdelsesaftale med årlig betaling. Henvendelse sker til graveren.