Laurs Møller Sørensen og Anne Møller

Tekst på gravsten:

Gaardejer

Laurs Møller Sørensen,

født i Bomholt 23.5.1849

død i Skovby 28.11.1899

Anne Møller, født Jensen

født i Nygaarde 18.9.1857

død i Skovby 23.9.1933

Tak for eders Livsgerning

Hvil i fred

 

Havde "Møllersminde", en gård på 59 tønder land. Lå bag Tinbækparken mod øst.

Anna Møller drev gården efter mandens død 1899. Senere tog sønnen Jens Møller over, og hun byggede og drev "Sollyst", Præstbrovej 43 indtil 1927, hvor sønnen Ole Møller overtog det. Hun  byggede hus, Præstbrovej 48 og boede der, indtil det blev solgt til vognmand Georg Pedersen. Huset er senere overtaget af Skovby Møbelfabrik.

Begravet i gravsted 43-44. Se også gravsted 226-228-229-230.