Søren Risager Pedersen

 

Tekst på gravsten:

Søren Risager Pedersen

Født 12.7.1977 - Død 31.3.2002

Elskett og savnet