Minikonfirmander


Børn fra 3. klasse inviteres i løbet af skoleåret til nogle eftermiddage, hvor de kan være minikonfirmander ved Skovby Kirke.
Formålet er gennem leg, samtale, sang, bøn, bibelfortællinger og gudstjeneste at give børnene mulighed for at udforske kirke og kristen tro.
Det er frivilligt og ganske gratis at deltage. Deltagelse er ikke en forudsætning for sidenhen at blive konfirmeret. Ligesom dåb ikke er en forudsætning for at være minikonfirmand.

Præsten kontakter skolen, når nye hold begynder.