Skovby Kirkegård er en Grøn Kirkegård

Skovby Kirke er blevet godkendt som Grøn Kirkegård.

Det er den folkekirkelige organisation Kirkefondet, der har oprettet ordningen. Betingelsen for at blive optaget er, at vi opfylder en række kriterier, som alle drejer sig om bæredygtighed og grøn omstilling.

I 2018 gennemgik kirkegården en større renovering. Vi fik bl.a. meget mere græs. Græs er god til at opsuge CO2. Så på den måde bidrager vi til at begrænse CO2 i luften. Ganske lidt, men mange bække små...

I 2015 etablerede vi et naturgravstedsområde, som nu er tilplantet med guldjordbær. I dette bunddække er der et mylder af larver, insekter m.v., som bl.a. er madpakke for de pindsvin, vi har fået ind på kirkegården de senere år. Pindsvin er altædende, bl.a. elsker de snegle, så vi har fået bugt med dræbersneglene på den konto. Vi har tiltrukket pindsvinene ved at lægge grene, kviste og løv ud under bøgehækkene rundt om kirkegården.

Vi har ca. 50 flagermus på kirkeloftet. For at sikre disse et ordentligt fødegrundlag udsår vi diverse blomster- og engblandinger på tomme gravsteder og planter generelt stauder og planter, der tiltrækker insekter. Gravstedsbrugerne får lov til at plukke buketter fra de tomme gravsteder. Og så anvender vi ingen gift, og vi bruger ikke gasbrænding mod ukrudt. Al lugning foregår manuelt.

Al affald bliver sorteret med det resultat, at restaffald er reduceret til et minimum. Tre affaldsøer på kirkegården grovsorterer affaldet. Efterfølgende sorteres det i diverse fraktioner ved en større affaldsø ved sognehuset. Vi har to kompostbeholdere med orm. Det giver ormekompost til bede og krukker. Bortkørsel af affald er reduceret ved at genbruge jord og grønt affald mest muligt.

Vi håber brugerne af kirkegården vil være med til at bakke op om den grønne linje bl.a. ved at sortere affaldet ved affaldsøerne og f.eks. vælge planter til gravstedet, der tiltrækker insekter og fugle. Kom gerne og spørg. Graveren står altid til rådighed for råd og vejledning.

Læs mere om Skovbys grønne kirkegård her: Skovby kirkegård er ny grøn kirkegård - GRØN KIRKE (gronkirke.dk)