Seniorspisning

Fællesspisning for seniorer er for singler såvel som par. Det foregår i Skovby Sognehus, Ringvejen 17, Skovby.

Det koster 90 kr. for maden og 10 kr. for øl, vand og vin.

Følg med i dagspressen hvornår det sker.

  Skovby Kirke   ·   Ringvejen 10, Skovby, 8464 Galten       30 12 76 21         skovby.sognskanderborg@km.dk