Johanne Christensen

Johanne Christensen

Tekst på gravsten:

Johanne Christensen

født i Snejbjerg 7.12.1877

død i Skovby 1.10.1941

Hvil i Fred

 

Johanne Christensen.

Slægtning til mejeribestyrer Christensen, Skovlund Mejeri, Århusvej 241.

Begravet i gravsted 25-26.

  Skovby Kirke   ·   Ringvejen 10, Skovby, 8464 Galten       30 12 76 21         skovby.sognskanderborg@km.dk